Puheenjohtajan pörinää

PIDETÄÄN HUOLTA KUNNASTA. KUNTA PITÄÄ HUOLTA MEISTÄ.

Kunnissa päätetään toimivan arjen asioista. Turvallinen arki muodostuu monista palasista: kohtuullisista asumiskuluista turvallisessa ympäristössä, lähipäiväkodista ja toimivasta liikenteestä. Turvalliseen arkeen kuuluu, että lääkäriin pääsee tarvittaessa ja hoivaa on jonottamatta saatavilla. Koulutusta ja työtä on oltava tarjolla, ja jokaisella tulee olla mahdollisuus vaikuttaa oman elämänsä ja yhteiskunnan suuntaan ja pärjätä arjessa kielitaidon tai muiden ominaisuuksien rajoittamatta. Inhimillisyys ja luottamus antavat toivoa tulevaan.

Maailmanlaajuinen koronaviruspandemia on osoittanut, että vahva hyvinvointivaltio on paras turva tulevissakin kriiseissä. Me SDP:ssä haluamme varmistaa, että apua ja tukea on saatavilla jokaiselle silloin, kun sitä tarvitaan. Tärkeimmät hyvän ja turvallisen arjen palvelut ja tuki ovat kunnissa, pidetään siis niistä huolta.

Kuntavaalien ehdokaslistat on jätetty 4.5.21 ja SDP sai Mikkelissä 65 hyvää ehdokasta. SDP on asettanut Kaakkois-Suomessa 539 ehdokkaan upean ja osaavan joukon kuntavaaleihin. Pertunmaata lukuun ottamatta jokaisessa vaalipiirimme kunnassa voi äänestää SDP:n ehdokasta. Koko Suomessa on tapahtunut ehdokasmäärissä vähennystä, jos verrataan vuoden 2017 kuntavaaleihin, jolloin ehdokkaita oli n. 6132 ja nyt päästiin hieman yli 5600 ehdokasta. Mitä täydempi ja kattavampi lista on ,sitä parempaa lopputulosta puolue voi odotella.

Koronaepidemiasta on jo kulunut puolitoista vuotta ja vaikka rokotettavien määrä kasvaa, niin silti pitää olla varovainen tilaisuuksien pitämisen suhteen. Kaikilla ehdokkailla alkaa olla kova halu päästä kentälle kertomaan omia mielipiteitä asioista ja tuntemuksia tilanteista. Kuitenkin se on varmaa että pandemiasta huolimatta kuntavaalit pidetään 13.6.21.

Uudet valtuutetut joutuvat ainakin Mikkelissä käsittelemään energia- asiaa eli mitä myydään ja kuinka paljon. Sillä tämän valtuustokauden aikana ei tätä asiaa saada päätökseen kaikista kiireestä huolimatta, vaan otetaan lisäaikaa edelleen asioiden käsittelyyn. Talouden tasapainottaminen on yksi tärkeistä uuden valtuustokauden aikana tulevista asioista. Siihen sisältyy itäinen aluekoulu, päiväkodit ym. tärkeät lapsiperheitä koskevat jokapäiväiset toiminnat.

Selvää on kuitenkin se, että näissä kuntavaaleissa ehdokkaat joutuivat miettimään ratkaisuaan tavallista tarkemmin. Takana on raskas kuntavaalikausi, jota ovat sävyttäneet joka tasolla talouden paineet ja palvelutason heikennykset sekä kaiken päälle korona. Kunnallisen päätöksenteon ilmapiirikin on muuttunut raadollisemmaksi some-maailman pöllytyksessä. Kokeneet kuntapäättäjät ovat olleet päättämässä valtuustokauden, ja nyt odotellaan, miten uudet päättäjät tulevat kertaheitolla panemaan kunnan asiat järjestykseen.

Ensi vaalikauden päättäjät ovat paljon vartijoina. Kuntamaailma kohtaa jättimurroksen, jos ja kun sosiaali- ja terveystoimen uudistus tulee voimaan. Sote ei enää ole kunnan tehtävä, mutta tulorakenne muuttuu, ja vastuu taloudesta sekä kunnan vetovoimasta jäävät peruskunnan kontolle.