Puheenjohtajan pörinää

Kuntavaalien alla kuulee usein sanottavan, että näissä vaaleissa ratkaistaan ihmistä lähinnä olevat asiat. Ne arjen palvelut, jotka pitävät huolta meidän kaikkien perustarpeista. Kuntien asioista säädetään kuntalaissa. Laissa määrätään myös siitä, että kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Lakisääteiset tehtävät liittyvät kuntalaisten arjessa lähellä näkyviin palveluihin. Niitä ovat koulutus ja päiväkoti, kulttuuri-, nuoriso- ja kirjastopalvelut, kaupunkisuunnittelu, maankäyttö, vesi- ja jätehuolto, ympäristöpalvelut sekä vielä nykyisellään sosiaali- ja terveyspalvelut ja palo- ja pelastustoimi, jotka uusien kuntapäättäjien saattamana ovat siirtymässä hyvinvointialueille sote-uudistuksen myötä vuonna 2023.

Mikkelin kaupungissa on isoja kysymyksiä. Ne ovat palvelujen, sekä koulujen määrä ja sijoittuminen, teiden kunnossapito, jätevesien puhdistaminen, puhtaan veden jakelu, millaista rakennetaan ja niin edelleen. Valtuusto päättää myös kunnissa perittävistä ansiotulo- ja kiinteistöveroista, velanotosta ja muusta kunnan rahojen käytöstä, joilla palvelut järjestetään. Nämä ovat siis niitä kysymyksiä, joista kunnan asukkaiden valitsemat päättäjät tekevät ratkaisuja.   Me olemme menossa kevään kuntavaaleja joiden varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 18.4. ja ennakkoäänestys pidetään vaalilain edellyttämällä tavalla kotimaassa 7.-13.4. Siksi on tärkeää äänestää meitä demareita seuraavissa kuntavaaleissa. Toivotaan , että koronan vaikutus meidän alueella on helpottamassa rokotuksen myötä , sekä myös tartuntaketjut on saatu minimoitua. Vaikka vaalien aikana ei voida toistaiseksi liikkua vapaasti kentällä niin silti toivon , että ehdimme ennen vaaleja vielä nähdä äänestäjiä kasvokkain.

JAA TÄMÄ ARTIKKELI