Puheenjohtajan pörinää

Kyllä on mennyt Mikkelin SDP:n politiikka aivan sekaisin. Nyt ollaan keskinäisesti sellaisen sekamelskan keskellä , että ulospääsy on todella vaikeaa. Valtuustoryhmä on äänestänyt Jarno Strengellin ryhmästä pihalle äänin 7-4 . Valtuustoryhmältä tai sen puheenjohtajalta ei ole saatu mitään selvyyttä siitä mitkä ovat ne syyt, johon osa ryhmän jäsenistä on äänestyksen jälkeen päätynyt. Tämä päätös on kunnallispoliittisen ohjesäännön vastainen. SDP:n Kunnallispoliittinen malliohjesääntö, joka on hyväksytty SDP:n 39. puoluekokouksessa, sanoo seuraavaa: Ohjesäännön pykälän 18 mukaan, ryhmä voi antaa jäsenelleen huomautuksen ryhmän päätöksen vastaisesta toiminnasta. Törkeissä tapauksissa asia on siirrettävä kunnallisjärjestön edustajiston käsiteltäväksi muita kurinpitotoimenpiteitä varten.

SDP:n valtuustoryhmän päätös erottaa Jarno Strengellin ryhmästä rikkoi puolueen sääntöjä. Asiasta äänin 16–8 päätöksen tehnyt SDP:n Mikkelin kunnallisjärjestön edustajisto edellytti perjantaina pidetyssä kokouksessaan, että Strengell palaa takaisin ryhmään. Erottamispäätös katsotaan rauenneeksi. Sääntöjemme mukaan Strengelliä ei ole koskaan erotettukaan. Miten meidän puolue Mikkelissä on ajautunut näin kovaan ja likaiseen leikkiin, ettei suvaita erilaisia ajatuksia asioista eikä kunnioiteta toisten mielipiteitä.

Etelä-Savon hyvinvointialueen hallituksen puheenjohtaja Heikki Laukkanen kiteytti ensimmäisessä valtuuston kokouksessa tärkeän asian: ”Kun ihminen tulee meidän palvelujärjestelmämme piiriin, hän kokee, että hänen asiansa otetaan haltuun eikä hän putoa mihinkään väliin.” Tämä on ollut myös lähtökohtana, kun olemme valmistelleet asiakasohjauksen toimintamallia Etelä-Savon eri asiantuntijajoukon, rakenneuudistushankkeen ja tulevaisuus sote-keskus hanketoimijoiden kanssa. Meillä on ollut valmistelussa periaate, että asiakas saa kaiken tarvitsemansa ensimmäisestä yhteydenotosta lähtien. Yksi yhteydenotto riittää, ja asiakkaan tilannetta lähdetään selvittämään, eikä häntä pompotella esimerkiksi luukulta, puhelinnumerolta tai ammattilaiselta toiselle. Hienoa on ,jos nämä lupaukset tulevat toteutumaan, asiakkaan kannalta.

Tämä vaatii työntekijältä taitoa kuunnella asiakasta, eri sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten saumatonta yhteistyötä, asiakasohjauksessa työskentelevien riittävää tuntemusta lainsäädännöstä, palvelujärjestelmästä, palveluvalikosta ja eri vaihtoehdoista, siis myös muista kuin sote-palveluista sekä verkostoyhteistyötaitoja.   

Veturitallin alueen kehittämisestä solmittiin aiesopimus, joka allekirjoitettiin 24.8.2021. Aiesopimuksen mukaisia sopimusosapuolia olivat Mikkelin kaupunki, Osuuskauppa Suur-Savo sekä VR-Yhtymä Oy. Aiesopimuksen tavoitteena oli veturitallin alueen maankäytön muuttaminen siten, että alueelle voitaisiin rakentaa Osuuskauppa Suur-Savon uusi Prisma-hypermarket. Hanke on edennyt aiesopimuksen mukaisesti. Alueen asemakaavamuutos on käynnissä. Alkuperäinen aiesopimuksen mukainen tarkoitus oli, että VR-Yhtymä Oy ja Mikkelin kaupunki kumpikin myyvät tulevan Prisman tontin alueella olevat omistamansa maa-alueet suoraan Osuuskauppa Suur-Savolle.

Nyt käsillä oleva Veturitallin alueen esisopimus lähtee siitä ajatuksesta, että asemakaavoituksen aikana Mikkelin kaupunki hankkii omistukseensa kaikki tulevan Prisman tontilla olevat maa-alueet, jotka kaupunki sitten kaavan lainvoimaistuttua luovuttaa Osuuskauppa Suur-Savolle. Näin ollen kaupunki ostaisi vuoden 2022 aikana tulevan Prisman tonttiin sisältyvät VR-Yhtymä Oy:n ja Väyläviraston alueet. Kaupunki on pyytänyt esisopimuksen sopimusalueen tulevan rakennusoikeuden (uuden Prisman tontin) arvosta kolme kiinteistöarviota. Kiinteistöarvioiden keskiarvo on 198 euroa / k-m2. Esisopimuksen mukaisesti lopullinen kiinteistökauppa on tehtävä kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä, kun Prisman tulevan tontin asemakaava on saanut lainvoiman. Lopullinen tontin luovutushinta on [asemakaavan mukainen tontin k-m2 määrä x 198 euroa / k-m2] euroa. Tämä asia on yksi niistä asioista joita on käsiteltävänä 19.4.2022 kaupungin hallituksen kokouksessa. Toivotaan , että vastaus on tämän osalta kuitenkin myöntyväinen ko. hankeen edistymisen kannalta.