Puheenjohtajan pörinää

Ensimmäinen historiallinen aluevaltuusto kokoontui. Puheenjohtajisto valittiin sopuisasti. SDP sai valtuuston puheenjohtajan paikan ja siihen valittiin Savonlinnan Anna Kristiina Mikkonen. Hallituksen 1. varapuheenjohtajuus tuli myös demareille ja siihen valittiin Satu Taavitsainen Mikkelistä ,muut demaripaikat hallituksessa menivät Pieksämäelle ja Savonlinnaan. Mikkelin kunnallisjärjestön edustajisto piti kokousta 9.3.2022 ja äänestyksen jälkeen päädyttiin esittämään piirihallitukselle kahta jäsentä Mikkelistä hallitukseen. Tämä muutosesitys tuli siis äänestyksen jälkeen ja piirin neuvottelijatkin sanoivat koko neuvottelujen ajan , että nämä nimitysasiat pitää käydä kunnallisjärjestön edustajistossa. Aika surkuhupaiseksi tämän lopputuloksen tekee se, että piirinhallitus äänesti meidän Mikkelin esityksen kumoon samana iltana ja lopputuloksena oli siis neuvottelijoiden tekemä aikaansaannos. Muiden alueiden esityksiin ei piirihallitus käyttänyt puheenvuoroja vaan ne hyväksyttiin yksimielisesti, mutta ei Etelä-Savon suhteen. Outoa vai eikö?

Hyvinvointialueella yhteistyö ei tule näyttämään yhtään helpommalta. Tämän tiedostaen on maakunnan itäinen alue jyräämässä edustustaan hyvinvointialueen hallitukseen ja vaikka äänitulosta kunnioittavalla paikkajaolla tähän ei olisi oikeutusta. Mikäli Essoten alue jälleen epäonnistuu edunvalvonnassa ja neuvottelupöydissä sorrutaan hyväuskoisuuteen, ei Mikkelin keskussairaalan tulevaisuus ole ruusuinen.

Vuoden alussa käynnistyneen Patu-ohjelman valmistelussa pyritään tasapainottamaan taloutta palvelurakenteen uudistamisen ja elinvoiman vahvistamisen kautta. Palvelutuotantoa uudistamalla ja henkilöstöpolitiikkaa kehittämällä tavoitellaan koko organisaatiolle taloudellisesti kestävämpää toimintamallia. Työssä yhteensovitetaan paitsi aiemmat tasapainotusohjelmat uusiin säästötoimenpiteisiin, myös konkretisoidaan uuden valtuustostrategian toimeenpanoa valtuustostrategian valmistelussa tehdyn linjauksen mukaisesti. Kokonaisuus toimii ohjenuorana strategisiin tavoitteisiin ja talouden tasapainoon pyrkimisessä. Toimenpideohjelmia päivitetään valtuustokauden puolivälissä. Edelleen meillä on kuitenkin energiaratkaisu tekemättä ja siihen olisi jo syytä saada selvyyttä.

Palvelut ja tulevaisuus -ohjelmalla tavoitellaan 7,5 miljoonan euron vuositason käyttötaloussäästöä, vuoden 2022 osalta tavoite on 3,7 miljoonaa euroa. Lisäksi henkilöstölle suositellaan lomarahojen vaihtamista vapaaksi sekä vapaaehtoisten palkattomien vapaiden hyödyntämistä, joilla tavoitellaan 1 miljoonan euron säästöä talousarviovuodelle 2022. Näin ollen PaTu-ohjelmalla pyritään myös vuoden 2022 osalta siihen, että tilikauden tulos ei muodostuisi alijäämäiseksi.  Tasapainotustyö on mittava, ja eri toimenpiteiden vaikutukset jakautuvat väistämättä useammalle vuodelle. Talouden sopeuttaminen vaatii kokonaistarkastelua, jossa tarkastellaan tulopohjan lisäksi kaikkia toimintakuluja, esimerkiksi henkilötyövuosien kehitystä. Kokonaistarkastelussa on kiinnitettävä huomiota mm. palveluiden saatavuuteen ja toimitilojen määrään ja laatuun, tukipalvelujen ja hallinnon toimivuuteen sekä toimintatapojen uudistamiseen. Myös yhteistyötä on lisättävä ja tehostettava palvelualueiden ja toimintayksiköiden välillä. Hankinnat ovat yhtä lailla tarkastelun kohteena. Kassa kun tyhjenee niin toimenpiteet tulee olla riittävän rajut, jotta päästään talouden tasapainotuksessa eteenpäin eli kaikilta sektoreilta otetaan vähän ja toisilta enempi.

Henkilöstömenoja tulee pystyä vähentämään siten, ettei vaaranneta asiakasturvallisuutta ja lakisääteisten palvelujen järjestämistä ja tuottamista. Lisäksi on kiinnitettävä huomioita henkilöstön jaksamiseen. Henkilötyövuosissa voidaan saavuttaa säästöjä mm. tarkoituksenmukaisenmukaisella työnjaolla, eläköitymisen ja muun vaihtuvuuden hyödyntämisellä sekä tehtävien uudelleen järjestelyillä.  Mikkelin kaupungin talouden tervehdyttämiseksi kaupungin tulee hakea yhdessä henkilöstön ja henkilöstöjärjestöjen kanssa pitkävaikutteisia rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia ja uudistuksia, jotka johtavat tehtävien ja työmäärän vähenemiseen.