Mikkelin Työväenyhdistyksen kannanotto kaupungin varhaiskasvatuksen suunnitelmiin.

Mikkelin Työväenyhdistys ei hyväksy Mikkelin kaupungin Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman (TaTu) suunnitelmia koskien itäisen kaupunginosan varhaiskasvatuksen uudelleen järjestelyjä. Suunnitelman mukaan Peitsarin, Tikanpellon, Launialan ja Oravanpesän päiväkodit sekä ryhmäperhepäiväkodit Tuppuralan alueella lopetettaisiin. Myös Launialan koulu lopetettaisiin ja siitä remontoitaisiin päiväkoti yli 200 lapselle, johon nämä laukkautettujen varhaiskasvatusyksiköiden lapset siirrettäisiin.

Tällainen suunnitelma ei huomioi mitenkään perheiden ja lasten tarpeita eikä ole tasapuolinen eri alueella asuvia perheitä kohtaan. Suomen lain mukaan varhaiskasvatuksessa on oltava etusijalla ensisijaisesti lapsen etu. Varhaiskasvatuslain mukaan kunta on velvollinen järjestämään varhaiskasvatusta lähellä palvelun käyttäjiä huomioiden asutuksen sijainti ja liikenneyhteydet. Kunnat ovat keskeisessä asemassa kuntalaisten yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja samalla hyvinvoinnin edistämisessä.

TaTu suunnitelmassa mikään näistä tavoitteista ei toteudu. Liikenneyhteydet esimerkiksi Tupalasta tai Peitsarista Launialaan eivät onnistu niin, että perheet pystyisivät lapsensa sinne julkisin kulkuneuvoin kuljettamaan tarvittavana aikana. Kaikilla huoltajilla ei ole myöskään mahdollisuutta omaan autoon eli lasten vieminen päiväkotiin saattaisi muodostua perheille todella hankalaksi. Vaarana tässä onkin se, että lapset jäisivat kokonaan pois varhaiskasvatuspalveluiden piiristä. Tämä ei edistä lasten tasa-arvoista kohtelua ja lisää samalla syrjäytymisen riskiä. Myöskään perusopetuslain mukainen eheän koulupolun tavoite ei suunnitelmassa toteudu. Tupala-Peitsari alueen lapset joutuisivat päiväkotiin toiselle koulualueelle kuin missä heidän tuleva koulunsa on. Mikkelissä on jo usean vuoden ajan satsattu perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen yhteistyöhön, jotta lasten olisi mahdollisimman turvallista ja helppoa aloittaa koulunsa jo tutuksi tulleessa lähikoulussa.

Mikkelin Työväenyhdistyksen mukaan on suotavaa pysyä aiemmassa suunnitelmassa, jonka mukaan rakennetaan Tikanpelto-Tuppurala alueelle kokonaan uusi päiväkoti, johon sen alueen muut pienemmät yksiköt yhdistetään. Vastaavasti rakennetaan Peitsari-Tupala alueelle uusi aluekoulu, jonka yhteyteen rakennetaan myös päiväkodille uudet tilat. Tällä
suunnitelmalla kohdellaan näiden alueiden perheitä ja ennen kaikkea lapsia tasapuolisesti ja heidän tarpeensa huomioiden.

Mikkelin Työväenyhdistys