Pirkko Rahikainen

Ehdokasnumero 165

Toimiva arki ja laadukkaat peruspalvelut kuntalaisilla

Nimeni on Pirkko Rahikainen, olen 60-vuotias mikkeliläinen ja asun Lähemäellä. Koulutukseltani olen lastentarhanopettaja ja kasvatustieteen maisteri.Työskentelen päiväkodin johtajana. Perheeseeni kuuluu mies, kaksi jo omillaan asuvaa lasta sekä koirat Toivo ja Lissu. 

Harrastuksista rakkain ovat koirani, niiden kouluttaminen sekä kaikenlainen touhuaminen niiden kanssa. Pidän myös lukemisesta, etenkin dekkareista. Mielelläni kunnostan myös vanhoja huonekaluja. Liikun, kuuntelen musiikkia ja touhuan vanhan talomme pihalla. 

Pidän tärkeänä myös osallistua yhteisten asioiden hoitamiseen. Olen ollut pitkään mukana kunnallisessa päätöksenteossa osallistuen valtuuston, monien lautakuntien ja osakeyhtiöiden hallitusten toimintaan. Sydäntäni lähellä ovat erityisesti lasten ja lapsiperheiden elämään ja hyvinvointiin liittyvät asiat. 

Mielestäni kuntalaisille on taattava riittävät ja laadukkaat peruspalvelut. Päiväkodit ja koulut ovat lähipalveluja, joiden saavutettavuus on oltava helppoa. Päiväkodeissa on oltava riittävän pienet ryhmät ja niissä koulutettu henkilökunta, jotta jokainen lapsi saa hyvän ja tasa-arvoisen lähtökohdan elämälleen. Koulupolku päiväkodista tuttuun kouluun tukee ja helpottaa lasten koulun aloittamista. Perusopetuksessa koululuokat on pidettävä riittävän pieninä sekä oppilaille mahdollistettava riittävä tuki oppimiseen. 

Mikkelissä luonto on lähellä meitä kaikkia ja täällä on hyvät mahdollisuudet liikkua luonnossa ja harrastaa liikuntaa kaikkina vuodenaikoina. Tärkeää on pitää myös lähiliikuntapaikat kunnossa ja kaikkien saatavilla. Liikunta on ensiarvoisen tärkeää lapsille, mutta myös kaiken ikäisille asukkaille.

Pidän tärkeänä myös sitä, että kunnallista päätöksentekoa Mikkelissä kehitetään kohti avoimuutta ja siihen saadaan enemmän vuoropuhelua virkamiesten, päättäjien ja asiantuntijoiden kesken. Päätöksenteossa on huomioitava paitsi kuntalaisten tarpeet myös palveluja tarjoavien oman alansa asiantuntijoiden tietämys. 

Haluan osaltani olla mahdollistamassa kuntalaisille toimivaa arkea ja laadukkaita peruspalveluja.