Arto Seppälä

Ehdokasnumero 172

Luotettava, kokenut ja yhteistyökykyinen

Esittely: Arto Seppälä, ikä 66, naimisissa.

Kunnallisneuvos, eläkkeellä ylitarkastajan tehtävästä

Metsäalan yrittäjä

Mikkelin kaupunginvaltuutettu

Mikkelin kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän ESSOTEN hallituksen varapuheenjohtaja

Mikkelin Pesula Oy hallituksen pj.

Osuuskauppa Suur-Savo edustajiston jäsen

Suur-Savon Sähkö Oy hallintoneuvoston jäsen

Suur-Savon Energiasäätiön valtuuskunnan puheenjohtaja

Etelä-Savon Liikunta hallituksen varapuheenjohtaja

Harrastukset:

Järjestöjen talkootyö

Maastohiihto

Liikunta luonnossa

Mikkelin tavoitteet tulevalla vaalikaudella:

Elinvoiman vahvistamisen kautta väestön vähentyminen pysäytetään Mikkelissä.

Kuntatalouden tasapainottaminen turvaa oikeudenmukaiset, kestävät palvelut eri väestöryhmille.

Asiakasmaksut tulee pitää kohtuullisella tasolla. 

Luodaan kaavoituksella edellytykset uusille yrityksille ja nykyisten laajentumiseen. Tuetaan sijoittumista Mikkeliin.

Työllisyysasteen nostolla turvataan työpaikkoja ja yrityksille ammattitaitoista työvoimaa lisäämään ostovoimaa.

Koulutuksen toimijat yhteistyöhön yrityksien kanssa.

Koulutuksen järjestäjien ESEDU, Xamk, LUT, Yliopistokeskus ja Otavia yhteistyön tiivistäminen ja yhteisen koulutuspoliittisen tavoitteen rakentaminen. Korkea-asteen koulutus on merkittävä elinvoima tekijä.

Liikuntapaikkojen turvallisuus ja helppo tavoitettavuus takaa harrastuksen lapsille, nuorille ja aikuisille. Vaalitaan ja kehitetään kaupungin luonto- ja retkeilykohteita.

Yhteistyötä kunnan ja harrasteseurojen välillä. Monimuotoiset liikunta- ja kulttuuripalvelut kuuluvat kaikille.

Parannetaan kaupunginosien viihtyisyyttä ja yhteistyötä koko kunnan alueella.

Edistetään kuntalaisten luottamusta tulevaisuuteen ja päättäjiin.