Ari Lehtinen

Ehdokasnumero 151

MIKKELISSÄ ON PUHDAS LUONTO

Rakennetaan Mikkeliä yhdessä, yhteistyössä Kaikkien kanssa. 

Siinä on voimavaramme!

Olen Ari Lehtinen, 66-vuotias tarmokas, positiivinen eläkeläinen ja otan selvää asioista.

Entisessä työssäni rakennustenterveysasiantuntijana olin erittäin tarkka.

Rakennuksien terveellisyyttä tutkittaessa on otettava kantaa myös tiloissa työskentelevien henkilöiden turvallisiin työskentelytiloihin.

Työelämäni neljä viimeistä vuotta toimenkuvani on ollut pelkästään rakennusten sisäilma-asiat.

Työurani antaa erittäin hyvät lähtökohdat olla hoitamassa Meidän yhteisiä asioitamme Mikkelissä. Olen osallistunut yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen myös poliittisesti. Helsingin Liikennelaitoksen/julkishallinnon sos.dem. yhdistyksen puheenjohtajana. Ennen poismuuttoa Helsingistä käynnistin siellä Julkisten ja hyvinvointialojen liiton (JHL) demareiden ryhmätoiminnan- mottona miellä oli ”Demarit nousuun”Aikaisemmin olen toiminut kymmenen vuotta KTV:n yhteisjärjestön puheenjohtajana, liiton hallituksessa ja työjaostossa.

Olen toiminut Helsingin Liikennelaitoksen lautakunnassa varapuheenjohtajana/johtokunnassa kaksitoistavuotta. Helsingin kaupungin liikennelaitoksen liikevaihto oli tuolloin154 miljoonaa euroa vuositasolla ja työllisti noin tuhat joukkoliikenteen ammattilaista, kun verrataan tätä Mikkelin Mikalon Oy liikevaihtoon, joka oli vuonna 2019, 22,1 milj. sekä työllisti 72 henkilöä. 

Mikkelistä tehdään yhdessä kaikkien kanssa yhteistyöllä houkutteleva ja elinvoimainen kaupunki. Tuetaan yritysten saamista Mikkeliin, jotta saadaan työpaikkoja ja siten palvelut pidettynä hyvänä. Kaavoitus, ammatillinen koulutus, investoinnit infraan ja rakennuksiin on panostettava. Mikkelin kunnan palvelut tulee olla kaikkien kuntalaisten saatavilla tulotasosta riippumatta. Lapset ja nuoret tulee huomioida kuntapalveluiden tärkeimmäksi kohderyhmäksi ja turvattava heille harrastuksiin pääseminen julkisella kulkuneuvolla. Varhaiskasvatus, lasten päivähoito, perusopetus, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut on myös turvatta.

Vaikutetaan yhdessä tulevaan uuteen maakuntaan, johon sosiaali- ja terveydenhuolto siirtyy siten, että julkiset palvelut ja lähipalvelujen saatavuus turvataan.

MIKKELI – PARAS PAIKKA ASUA, ELÄÄ JA OLLA!