Aleksi Nieminen

Ehdokasnumero 153

Olen Aleksi Nieminen, 27-vuotias asumisen monialaisen verkostotyön ammattilainen, opiskelija ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta kiinnostunut aktiivi.

Työskentelen tällä hetkellä asumisneuvontakoordinaattorina järjestösektorilla ja teen työtä nuorten asumiseen liittyvien asioiden parissa. Asumisneuvonta on ennaltaehkäisevää toimintaa, jolla pyritään muun muassa tarjoamaan nuorille parempia valmiuksia itsenäiseen asumiseen, sekä estämään vuokravelan syntymistä ja häätötilanteita. Olen myös vuonna 1971 perustetun Nuorisoasuntoliitto NAL:n liittohallituksen jäsen. Liitto toimii nuorten asumisen edunvalvojana ja 24 paikallisen nuorisoasuntoyhdistyksen keskusliittona.

Olen toiminut erilaisissa luottamustehtävissä vuodesta 2015 alkaen, jolloin lähdin mukaan opiskelijajärjestöni hallitustoimintaan sosiaali- ja koulutuspoliittisena edunvalvontavastaavana. Parhaillaan olen hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan jäsen, Liikkuva Mikkeli 2030 -ohjelman ohjausryhmän jäsen sekä hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan edustaja Mikkelin pitäjän aluejohtokunnassa. Lisäksi toimin muutamissa maakunnallisissa luottamustehtävissä järjestö- ja yrityssektorilla.

Lähdin ehdokkaaksi kuntavaaleihin, sillä haluan osaltani vaikuttaa kaikkien mikkeliläisten hyvinvoinnin edistämiseen. Kaupungin on jatkettava palveluiden kehittämistä siten, että ne vastaavat tulevaisuudessakin kuntalaisten tarpeisiin. On tärkeää panostaa varhaiskasvatukseen, opetukseen ja nuorille suunnattuihin palveluihin. Näin takaamme lapsille ja nuorille riittävät edellytykset turvalliseen kasvuun ja kehitykseen. Kaupungin tulisi myös nähdä liikunta-, kulttuuri- ja vapaa-aikatoiminta entistä tärkeämpänä osana palvelujen kehittämisessä.

Kuluneella valtuustokaudella Mikkeli on joutunut leikkaamaan monista peruspalveluista kaupungin taloudellisen ahdingon myötä. Nykyisestä palveluverkostosta tulee pitää huolta, sillä tähän kohdistuvat leikkaukset eivät enää vain heikennä palvelutasoa, vaan vaarantavat palveluiden olemassaolon. Täytyy kuitenkin muistaa, että taustalla on tapahtunut palvelukehitystä ja -innovaatioita, joilla on pystytty myös osittain kompensoimaan leikkauksia. Tästä erinomaisena esimerkkinä on kirjastopalvelumme – kirjastoverkon supistamisen myötä avautui täysin uudenlainen liikkuvien kirjastopalveluiden palvelumuoto.

Kehitys on myös se mitä Mikkelissä tarvitaan jatkossakin. Kehityksen on ulotuttava myös kaupunkikonsernin ulkopuolelle ja siksi Mikkelin on vahvistettava rooliaan mahdollistajana etenkin järjestötoiminnan, mutta myös yritystoiminnan näkökulmasta. Mikkelissä on loistavia kolmannen sektorin toimijoita, jotka tavoittavat kuntalaisia tehokkaasti ja pystyvät tarjoamaan kohdennettuja palveluita. Heidän työtään tarvitaan jatkossakin kaupungin tarjoamien peruspalveluiden ohella.

Yhteistyöllä Mikkelin hyväksi!