Puheenjohtajan pörinää 29.10.2016

Ajankohtaista,Etusivu,Puheenjohtajan pörinää

 

Tätä kirjoitettaessa on Mikkelin seudulla syyslomaviikko. Monella perheellä on nyt mahdollisuus liikkua yhdessä ja tehdä kaikkea muuta mukavaa. Kosketus ensilumeenkin saatiin lomaviikolla ja nyt vain odotellaan kunnon hiihtokelejä. Kaikki eivät hiihdä tai pidä lumesta, heillekin pitää kaupungin tarjota mahdollisuuksia muunlaiseen liikkumiseen. Uimahallit ovat lomaviikkoina täynnä lapsiperheitä ja meillä täällä Mikkelissä Rantakeidas täyttyy perheistä ja muista uimareista,
koska Naisvuoren uimahalli on remontissa.

Lomalla myös kirjastot täyttyvät lukijoista tailainaajista. Kaupungin päättäjät käyvät kiivasta keskustelua palveluverkon säilyttämiseksi. Nyt etenkin Lähemäen- ja Kalevankankaan kirjastot kuuluvat lakkautuslistalle, koska ne sijaitsevat pääkirjaston läheisyydessä. On selvää,että kirjastojen merkitys lukuharrastuksen edistäjänä on tunnustettu. Kirjastopalveluissa tunnustetaan, että koulujen yhteydessä kirjastojen rooli oppimisen tukemiseksisekä lasten ja nuorten koulupäivän jälkeisen vapaa-ajanviettopaikana on hyväyhtälö.

Kuitenkin palveluverkkoselvitystyöryhmä päätyi esittämään Kalevankankaan- ja Lähemäen kirjastojen lakkauttamista perusteena, että ne sijaitsevat pääkirjaston läheisyydessä.Mikäli kirjaston määrärahoja tullaan jatkossakin leikkaamaan ja kirjastotvelvoitetaan jatkamaan henkilöstön vähentämistä, ainoa keino tavoitteiden saavuttamiseen on toimipaikkojen lakkauttaminen.

Kirjastoautopalvelu meiltä jo loppui ja näin kaupungin ulkopuolella olevat asukkaat saivat jo kokea talouden tasapainotuksen. Kohta olemme tilanteessa, että meillä on yksi kirjasto ja ympärillä ehkä omatoimikirjastoja. Tiloja meiltä kyllä löytyy.

Kaupungin talous on saatava paremmalla tasolle kuin se nyt on,mutta kirjastopalveluiden heikentäminen on kuitenkin tässä vaiheessa hyvinpieni osa koko budjetissa.

Kasvatus- ja opetuslautakunta on saanut taistella talouden tasapainotuksen kanssa jo pitkään. Nyt näyttää siltä, että sillä ei olemahdollisuutta päästä talousarvioraamin sisälle. Seuraavassa kokouksessa on päätettävä Rahulan koulun sekä Ihastjärven koulun kohtalosta.

Nämä koulut on tarkoitus yhdistää toisiin kouluihin. Rahulan koulu Sairilan kouluun ja Ihastjärven koulu Kalevankaan kouluun 1.8.2017alkaen. Rahulan koulun neuvottelukunta on lähestynyt valtuutettuja, että koulu säilytettäisiin. Samalla he ovat esittäneet koulurakenteista laskelmat, mitkä
poikkeavat huomattavasti valtuutetuille kouluverkkoselvityksessä ilmi käyneistä kustannuksista.

Rahulan koulun osalta on myös käyty keskusteluja yhteistyöstä Juvan kunnan kanssa. Juvan Kuosmalan koulun oppilaiden siirtyminen Mikkelin Rahulan kouluun vahvistaisi kuntarajat ylittävää yhteistyötä. Päätös, joka Rahulan koulun osalta joudutaan tekemään, on toivottavasti sellainen, ettei sitä tarvitse uudestaan ottaa asiaa esille, vaan jokainen tyytyy lopputulokseen, mikä se sitten onkin.

Työmarkkinoiden kehitystä on nyt syytä seurata tarkoin. Tuoreen syyskuun työllisyyskatsauksen mukaan työttömyysluvut vähenivät jaavoimien työpaikkojen määrä lisääntyi valtakunnallisesti ja myös Etelä-Savossa. Muutos oli tosin pieni, mutta huomioitava, koska kausivaihtelu yleensä kasvattaa työttömyyslukuja syksyä kohti kuljettaessa. Etelä-Savossa vuodentakaisesta selvimmin miesvaltaisillaammattialoilla: rakennus­, korjaus­ja valmistustyössä sekä prosessi­ ja
kuljetustyössä. Työttömiä työnhakijoita oli Etelä­Savossa 628 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Pitkäaikaistyöttömien määrä kuitenkin kasvoi yleisestä kehityskuvasta poiketen. Työmarkkinoiden
kokonaiskuva on näin kaksijakoinen. Työpaikkoja avautuu tuotannollisilla aloilla jopa niin, että työvoimansaanti ongelmia esiintyy aikaisempaa enemmän. Pitkään jatkunut työttömyys on muuttunut monen kohdalla rakenteelliseksi sosiaaliseksi ongelmaksi, mihin elinkeinotoiminnan vireytyminen ei juuri tehoa. Tämä on meidän työmarkkinoiden vakavin haaste lähivuosina.

Rakennusbuumilla, joka meillä tällä hetkellä Mikkelissä on meneillään, on suorainen vaikutus työttömyyden laskuun varsinkin rakennusteollisuudessa. Hyvä näin, sillä työllisyyden kasvulla saadaan Suomi nousuun ja sitähän me tarvitsemme.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän jäsenkuntien sosiaali- ja terveyspalveluita integroidaan osaksi kuntayhtymää1.1.2017 alkaen. Kuntayhtymän henkilöstömäärä tulee olemaan noin 3000 ja liikevaihto noin 300miljoona euroa. Jäsenkunnissa on yhteensä noin 103000 asukasta. Toiminta varaudutaan siirtämään osaksi Etelä- Savon maakuntaa, kun sitä koskeva laki tulee voimaan.

Sairaalan kampusalue tulee olemaan uudelta nimeltään Hyvinvointikeskus. Terveyskeskus, neuvolatoiminta, laboratoriotoiminnat jne, ovat niitä toimintoja,jotka ovat Hyvinvointikeskuksen sisällä. Kampuksen sisällä toimii myös Mikkelin keskussairaala vanhalla nimellään, toivottavasti. Sairaala sai äskettäin jatkoajan synnytysten hoitamiseen vuoteen 2020 saakka. Tuo nimi Hyvinvointikeskus vain herättää ihmetystä ja erilaisia tunteita. Mennäänkö jatkossa vakavasti
sairaana hoitoon Hyvinvointikeskukseen?

Liikenne- ja viestintäministeriö pääsi yhteisymmärrykseen VR:n kanssa velvoiteliikenteen jatkamisesta. On hyvä, että moni ihmisille työ- jaopiskelumatkan kannalta tärkeä reitti jatkuu ja osa jopa paraneekin. Toivottavasti lopullisissa aikatauluissa tämä tahto näkyy myös arjessa
toimivampina liikenneyhteyksinä. Tämä on hyvä asia, sillä velvoiteliikenteen mukana olo mahdollistaa valinnan vapautta liikkumiseen, nyt paremmin kuin vuosi sitten.

VR:n velvoiteliikenteen jatkaminen vuoden pätkissä ei paranna kansalaisten tai kuntien luottamusta
liikenneyhteyksien säilymiseen jatkossa. Epävarmuus vaikuttaa alueilla kansalaisten työ- ja asumisratkaisuihin sekä yritysten investointeihinalueeseen. VR:n kannalta lyhyet sopimukset vaikeuttavat suunnittelua kaluston ja henkilökunnan määrässä. Suunnitelmat VR:stä irrotettavaan erilliseen kalustoyhtiöön jarruttavat investointeja. Esim. vilkkaista taajamajunavuoroista
puuttuu nyt mm. monelle työmatkalaiselle tärkeä verkkoyhteys. Yhteys, joka on olemassa osassa vaunukalustoa, mutta vanhoihin sitä ei kannata tällä hetkellä laittaa, koska ei tiedetä mitä sille kalustolle tullaan tekemään.

Valkoista maisemaa odotellessa !!!

Kari Ojala