SDP Mikkeli – kunnallisjärjestön puheenjohtaja Kari Ojalan vappupuhe

Ajankohtaista,Etusivu

Hyvät mikkeliläiset, hyvät toverit!

Tänä keväänä olemme saaneet nauttia aurinkoisista kevätpäivistä. Luonnon herääminen ja kasvu symbolisoi myös samalla uuden syntymistä ja katsetta tulevaisuuteen. Kukin kokee tämän ajankohdan omalla tavallaan, mutta tämä ajankohta ja vappu on vahvasti myös yhteisöllinen kokemus läheisten ja muiden kanssaihmisten kanssa tässä muutoksen maailmassa.

Suomessa käynnistetään neuvotteluja uuden hallituksen muodostamiseksi. Tavoitteena on saada aikaan hallitus, joka ohjaa maan asioita vaalikauden, seuraavat neljä vuotta. Tässä kuussa järjestetään eurovaalit. Suomen asema EU-yhteistyössä ja kansainvälinen yhteistyö laajemminkin on tärkeä tulevaisuuteen vaikuttava asia, varsinkin kun Suomi toimii puoli vuotta EU-puheenjohtajamaana.

Monissa ns. länsimaisen demokratian maissa esiintyy nykyisin vaikeuksia muodostaa maahan hallitus ja saada kansalaisten tukea hallituksen politiikan tueksi. Näissä kehittyneissä valtioissa rakenteet ovat menneet rikki ja puoluejärjestelmät ovat muuttuneet niin pirstaleiseksi, että suuret luokkaperusteiset puolueet eivät enää kokoa joukkoja. Niiden kilpailijoiksi on tullut jonkin erityiskysymyksen ympärille ryhmittyviä puolueita kuten ympäristökysymyksestä nouseva vihreäliike sekä maahanmuutosta ja kansallisuusaatteesta voimansa saavat oikeistopopulistiset liikkeet. Tämä kehitys on johtanut siihen, että vaaleissa tulee samansuuruisia puolueita ja hallitsevien hallituskoalitioiden kokoaminen on vaikeaa.

Yhteiskunnallinen muutos oli aiemmin selväpiirteisempää. Teolliseen tuotantoon ja talouden kehitykseen perustuva ajanjakso ajoittui 1800-luvulta jonnekin 1990 -luvulle. Kehitys oli vakaata ja ennustettavaa. Se synnytti myös länsimaisia yhteiskuntia hallitsevan puoluerakenteen. Jaot olivat selvät. Oli työväen puolueet, keskiluokkaista toimihenkilöväestöä ja yhteiskunnan ylärakennetta edustavia konservatiivi puolueita. Oli muitakin, mutta hallituskoalitio rakentui kolmen ryhmittymän varaan. Joissain maissa voimasuhteet ja hallitukset vaihtelivat, joissain taas joku puolue saattoi hallita pitempään kuten Ruotsissa sosialidemokraatit.

Vaaleissa edenneet puolueet – vihreät, vasemmistoliitto ja sdp – suhtautuvat vakavasti ilmastomuutokseen, vastustavat maahanmuuton kiristämistä ja haluavat vähentää eriarvoisuutta. Vaikuttaa siltä, että poliittisessa järjestelmässä on vaikeuksia käsitellä asiallisesti perussuomalaisten ajamia asioita, joilla on vakiintunutta kannatusta kansalaisten keskuudessa.

Usein saa vaikutelman, että epävarmuus ja huoli valtaa monen ihmisen mielen kun miettii tulevaa kehitystä. Yhteiskunta on monimutkaistanut ja muuttunut epävakaaksi. Elämme monien tutkijoiden mukaan jälkimodernia aikaa. Vanhat jaot, esim. puoluejaot muuttuvat. Vaaleissa tapahtuu heilahduksia ja uusia puolueita nousee. Ihmiset ryhmittyvät uusien asioiden ympärille. Ihmiset eivät kiinnity yhteiskuntaan enää tuotantoasemansa mukaan. Puoluerakenne kuten muutkin rakenteet hajaantuvat eli pirstaloituvat. Suomen vaaleissa on myös tällaisen kehityksen piirteitä tällä kertaa.

Uuden hallituksen aikaansaaminen Suomeen onnistuu varmaan ilman Mikkeliä ja mikkeliläisiä. Mikkelistä ei valittu vaaleissa yhtään edustajaa uuteen eduskuntaan, meillä ei ole poliittista painoarvoa ministerinimityksiin. Mutta meidän on syytä olla huolissaan Mikkelin ja Etelä-Savon kehityksestä ja toimia rakentavassa yhteistyössä valittujen kansanedustajien kanssa alueen hyväksi. On ensisijassa meidän mikkeliläisten vastuulla, miten me pystymme hoitamaan asioita keskenämme täällä ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa maakunnassa ja Suomessa.

Eduskuntavaalit toivat suuria muutoksia poliittisiin valtasuhteisiin ja uusia asioita tuli esille kansalaisten huolenaiheina. Euroopan ja EU:n kehitys on myös muutoksessa ja suurvaltasuhteiden tilanne aiheuttaa epävarmuutta kansainvälisessä ilmapiirissä. On hyvinkin mahdollista, että elämme sellaista muutoksen aikaa, jonka ulottuvuutta emme voi nyt kunnolla havainnoida.

Aina on kuitenkin katsottava eteenpäin ja tulevaisuuteen, paikoilleen jääminen tarkoittaa pysähtymistä. Mikkelissä ja alueella on tehty paljon hyvää tulevaisuuteen suuntautuvaa kehitystyötä. Ongelmana on kuitenkin, että koko kaupunkirakennetta ja alueen elinvoimaa ja työllisyyttä edistävät hankkeet ovat jääneet taustalle ajankohtaisten ongelmien vuoksi kunnallisessa päätöksenteossa.

Meidän on löydettävä Mikkelissä toisemme kanssaihmisinä ja politiikassa yhteistyön ja luottamuksen ilmapiiri, jotta voimme jatkaa yhdessä laadittujen suunnitelmien toteuttamista Mikkelissä ja alueyhteistyössä laajemminkin. Liikenne ja väylähankkeissa tarvitsemme laajaa yhteistyötä koko Itä-Suomen kanssa. Katsotaan eteenpäin ja toimitaan yhdessä.

Mutta tänään nautimme keväästä ja vapusta.

Hyvää ja iloista vappua meille kaikille!