Muutosten yllättävyys jää päällimmäisenä mieleen kuluneen vuoden poliittisista tapahtumista. Trumpin törähdyksistä ei tullut tussahdusta, vaan alkusävel Yhdysvaltain lähiajan politiikalle. Ihmisten kärsimys, sotiminen ja maahanmuutto ovat heijastuneet ihmisten elämänpiiriin myös Euroopassa. Nyt jännitetään miten koetut mullistukset vaikuttavat EU:n suurten valtioiden äänestyskäyttäytymiseen ja koko Euroopan tulevaisuuteen.

Junan tuomana veturimiehenä olen pyrkinyt ymmärtämään Mikkelin henkistä ilmapiiriä ja poliittista ilmastoa yhteiskunnallisena toimijana.

Myhäilevä Mikkeli oli joskus aiemmin tunnuslause, jolla Mikkeliä pyrittiin markkinoimaan ja luomaan Mikkelin imagoa Suomessa. Ympäristöasiat ja asuminen koetaan Mikkelin vahvuustekijöinä myös jatkossa.

Mikkeli pyrkii profiloitumaan Suomessa ja laajemminkin houkuttelevana matkailualueena. Mikkeli Järvi-Suomen sykkivä sydän oli aikoinaan matkailumarkkinointia varten kehitetty tunnuslause. Mikkeli päämajakaupunkina tunnetaan Suomen historian käännekohdista, täällä on vaikutettu vahvasti koko maan tulevaisuuteen.

Viimeisten vuosikymmenten aikana Mikkeli on voimakkaasti panostanut elinkeinojen ja koulutusmahdollisuuksien kehittämiseen. Näillä panostuksilla on pyritty luomaan kehitystä ja kasvua ns. uusilla aloilla, joihin liittyy koulutus- tuotekehittely ja uuden teknologian soveltaminen.

Miten sitten rakennetaan tulevaisuuden Mikkeliä niin, että kehittämislinjaukset toteutuvat myös käytännössä? Mikkelin päättäjillä, poliitikoilla ja virkamiehillä on tietenkin tärkeä rooli muuttaa sanat teoksi. Mutta muutosten toteuttamiseen tarvitaan myös laajaa yhteistyötä elinkeinotoiminnan, eri järjestöjen ja nykyisin yhä enemmän myös kansalaisten kanssa. Jos yhteistä näkemystä ei löydy suurissa asioissa, on vaarana vastakkainasettelu ja kehityksen jumiutuminen asioiden ja päätöksentekijöiden kesken.

Mikkeli on osannut ennakoida tarvittavia muutoksia ja muuttaa kuntarakennettava ajan mukana. Toteutetut kuntaliitokset ja niihin liittyneet kehittämistoiminnot ovat tästä hyviä esimerkkejä. Muutoksissa on ollut omat kipupisteensä, joista voi aistia heijastumisia myös tähän aikaan. Mikkelissä on vanhastaan totuttu tekemään päätöksiä ruutukaavan sisällä. Edelleenkin saa havaita yllättäviä asenteellisia raja-aitoja, mikkeliläisyys koetaan joskus eri tavoin yhteisen ”Suur-Mikkelin” eri osissa.

Saimaa-ulottuvuus on mahdollisuus laajentaa meidän perinteistä alueyhteistyön kenttää. Modernien palvelujen kehittäminen on tarpeen uusiutuvan teollisuuden ja työllisyyden näkökulmasta.

Meillä tuskin on enää tarvetta keskustella mikä on oikea Mikkeli ja oikea mikkeliläinen. Mikkeli on yhdessä mielessä ainutlaatuinen kaupunki Suomessa. Mikkeli on alueen keskuspaikaksi suhteellisen pieni kaupunki, johon on yhdistetty naapurikuntien mukana laajoja maaseutualueita. Tämän koko alueen kehityskuvan ymmärtäminen on vahvuustekijä, jonka tulisi näkyä kaikessa kehittämistoiminnassa.

Mikkelin koko kaupunkikuva ja aluerakenne on nyt hyvin suurten muutosten edessä. Mikkelin ydinkeskusta laajenee osana satama-alueen uudisrakentamista. Monia kehittämishankkeita on mukana lähivuosien suunnitelmissa. Aiheellisesti voidaan kysyä mihin meillä on varaa. Mutta on myös katsottava rohkeasti tulevaisuuteen ja nähtävä myönteisenä asiana, että Mikkeliä odottaa nyt useille vuosille ulottuva kehitysbuumi, joka on meille mahdollisuus jos vain voimme sopia miten me näitä hankkeita alamme toteuttaa.

Suomen koko aluehallinto on historiansa suurimpien muutosten edessä. Mikkelin on vahvistettava asemaansa alueellisena toimijana ja myönteistä valtakunnallista imagoaan, jos se aikoo pärjätä lähivuosien hallinnollisten ja maailman muutosten myllerryksessä.

Kari Ojala