Tervehdyspuhe, Kaakkois-Suomen demarinaisten syyskokous Mikkelissä

Ajankohtaista
Toivotan teidät Kaakkois Suomen demarinaiset tervetulleeksi Mikkeliin, Etelä- Savon sydämeen ja Mikkelin kaupungin valtuustosaliin.

Mikkeli on 180 vuotta vanha kaupunki ja vietti juhlaansa tänä vuonna. Mikkeli sai kaupunginoikeudet 1838 Venäjän Keisari Nikolai I:ltä. Sisällissodassa 1918 Mikkeli oli yksi paikkakunnista, josta hallituksen eli valkoisten toimintaa johdettiin.

Mikkeli on ainoa suomalainen paikkakunta, jolle on myönnetty Vapaudenristin ritarikunnan 4. luokan Vapaudenristi miekkoineenn vuonna 1944 kiitoksena päämajakaupunkina toimimisesta jokaisessa itsenäisen Suomen ajan neljässä sodassa. Kaupungin saamaa kunniamerkkiä kantaa Mikkelin vaakuna, jonka yläosassa on kaksi ristikkäistä marsalkansauvaa niin ikään päämajakaupunkina toimisen muistoksi.

Hyvät demarinaiset

Suomessa on pitkät perinteet naisten osallistumisesta työhön ja yhteiskunnalliseen elämään miesten rinnalla. Yhdenvertaisesta asemasta poliittisen päätöksentekoon on jouduttu taistelemaan ja saatu aikaan tuloksia eturivissä muiden maiden kanssa.

Suomen itsenäisyyden alkutaipaleella naisten sosialidemokraattisella järjestötoiminnalla oli aivan keskeinen rooli sosiaalisten epäkohtien korjaajana. Miina Sillanpää oli vuosikymmenten ajan sosiaalidemokraattisen työväenliikkeen keskeinen vaikuttaja, ensimmäinen suomalainen naisministeri ja Suomen pitkäaikaisin naiskansanedustaja.

Sosialidemokratialla oli keskeinen rooli kun suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa rakennettiin sotien jälkeen. Sosialidemokraattiset naiset toimivat usein ministereinä sosiaaliasioissa kuten Miina Sillanpää aikoinaan. Yhteen aikaan näitä ministereitä alettiin nimitellä sosiaalitantoiksi. Näin vähäteltiin näiden ministeripostien ja asioiden merkitystä yhteiskunnallisten asioiden kokonaisuudessa.

Mutta tänään voimme sanoa rinta rottingilla, että näillä sosiaalitantoilla oli aivan keskeinen rooli suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisessa.

Sosialidemokraatteja innosti läheinen yhteistyö pohjoismaisten veljespuolueiden kanssa, tavoitteiden asettelussa ja käytännön yhteistyössä.

Tasa-arvon haasteet ovat tänään moninaiset ja nousevat esiin uudella tapaa Suomessa ja kansainvälisessä yhteisössä. Poliittiset puolueet ja niiden sisarjärjestöt eivät elä menneisyyden saavutuksilla, vaan toiminnan suunta ja tavoitteet on määriteltävä tämän päivän ja tulevaisuuden yhteiskunnallisten muutosten haasteista.

Ajankohtaisia asioita ovat esim. tyttöjen ja lasten asema ihmisoikeuksien näkökulmasta, naisten asema kehittyvien maiden perinteisessä kulttuurissa ja suoranainen naisiin ja lapsiin kohdistuva väkivalta. Tämän vuotisen Nobelin rauhanpalkinnon jakoivat kongolalainen lääkäri ja ihmisoikeusaktivisti, jesidinainen Nadia Murad. Heitä yhdistää työ sen eteen, että raiskaukset ja seksuaalinen väkivalta sodissa saisivat huomiota ja ennen kaikkea saataisiin loppumaan.

Suomalaiset naiset olivat hyvin esillä YK:n korkean tason viikolla syyskuun lopussa New Yorkissa, missä maailman johtajat käsittelivät YK:n yleiskokouksen teemoja. Yleiskokouksen yhteydessä järjestettiin erillisiä tapahtumia mm. kestävästä kehityksestä, ilmastosopimuksesta, rauhanvälitystoiminnasta ja nuorison aseman vahvistamisesta. Tarja Halonen ja Jutta Urpilainen olivat näkyvästi esillä näiden asioiden käsittelyssä ja osallistuivat YK:n viikolle yhdessä Suomen ministereiden Timo Soini ja Anne-Mari Virolaisen kanssa.

SDP:n naistoiminnalla on kunniakkaat perinteet ja vahva ote jatkaa toimintaansa eteenpäin. Toivotan menestystä tälle toiminnalle nyt ja tulevaisuudessa.

Kari Ojala

Kommentoi