Puheenjohtajan pörinää 10/2018

Ajankohtaista

Ensi keväänä ovat tulossa eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit ja on myös olemassa jonkinlainen mahdollisuus maakuntavaaleihin eurovaalien yhteydessä. Alueemme kansanedustaja Satu Taavitsainen on lehtihaastattelussa sanonut, että tämä pitkään ja hartaasti tehty uudistus sopisi kaatua. Toivottavasti tämä on vain hänen näkemyksensä, sillä SDP:n puheenjohtaja Antti Rinteen näkemys on toisenlainen eli uudistusta ei ole syytä heittää romukoppaan. On kuitenkin toimittava vastuullisesti ja kannattaa uudistuksen läpivientiä.

Tällä hetkellä on toiminnassa ja valmisteilla kuntapohjaisia sote-ratkaisuja .Malli voi toimia hyvänä välivaiheena sote-malliin, jossa työntekijät ja omaisuus säilyvät julkisella puolella. Tarvitsemme sote-uudistuksen, mutta kaikkia toimivia rakenteita ei kannata romuttaa.

Yksi toimeenpanon isoja kysymyksiä on eduskuntakäsittelyn aikataulu. Jos lakeja ei saada vietyä Eduskuntaan marraskuun loppuun mennessä, niin ei niitä enää keväällä 2019 ehditä käsittelemään. Avoimia kysymyksiä on mm. miten uudistuksen rahoitus tullaan hoitamaan. Mitkä ovat lisävuoden vaikutukset, kansalliselle valmistelulle, maakuntien valmistelulle, muutosohjelmille ja palvelukeskuksille. Viestintä on myös yksi tärkeä asia, miten se tullaan hoitamaan sekä nykyisten organisaatioiden toiminta.

Paljon on tehty ja paljon on tekemättä, jotta jossain vaiheessa oltaisiin maalissa. Sitä ennen on monia asioita joihin pitää saada selvyys. Kaikkea tehtyjä ei kannata romuttaa, vaan ottaa sieltä käyttöön hyvät esitykset.

ESSOTE on ilmoittanut että ennustettu tulos tammikuusta-heinäkuuhun on 8.7 miljoonan euron ylitys talousarviosta. Yhtenä tekijänä on ollut henkilöstökulujen kasvu. Sijaisia on jouduttu käyttämään enemmän kuin oli arvioitu eli parin miljoonan verran on tullut ylitystä. Asiakaspalvelujen ostoissa on yli kolmen miljoonan ylityksen uhka. Asiakasmaksuissa ei ole päästy budjetointiin eli sitä kautta tullee alitusta. Toivottavasti näiden lukujen parantamisessa ei ensisijaisesti joudu henkilöstö kärsimään vaan löydetään muita toimenpiteitä talouden tasapainottamiseen.

Maakuntahallitus antoi lausunnon Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksesta maanteiden ja rautateiden runkoverkosta. Etelä-Savon runkoverkkoa ovat 5-tie ja Savonrata. Esityksessä Savon ja Karjalan ratojen palvelutasoa kehitettäisiin jatkossa vain tavaraliikenteen tarvitsemien edellytyksien pohjalta. Tämä olisi käsittämätöntä, sillä näillä perusteilla Savon ja Karjalan radat jäisivät pois henkilöliikenteen runkoverkosta. Esityksessä on nopeus vähintään 120km/h. Tämä tarkoittaa sitä, että jos halutaan henkilöliikenteen runkoverkkoa nopeuttaa ja kasvattaa sen palveluja niin nopeuden pitäisi olla vähintään 160 km/h. Raideliikenteen nopeuden nostolla on selvä yhteys raideliikenteen kasvaviin käyttäjämääriin.

Samoin maakuntahallitus otti kantaa Heinäveden kaivoshankkeeseen. Etelä-Savon maakuntastrategiassa nostetaan vesistöjen puhtaus ja matkailun vetovoimaisuus maakunnan kärkitavoitteiksi. Näin ollen avoluohos on ilmeinen riski Saimaan matkailuelinkeinon ja luonnon arvojen kannalta ja se on ristiriidassa maakuntastrategian tavoitteiden kanssa.

Kari Ojala

Kommentoi